Trykk på bildene for å se og lese mer

Stener jeg fikk i skoen under noen dager i Berlin

Pågående collage-prosjekt 2020.

Jeg arbeider ekstra på universitetsbiblioteket i Göteborg hvor jeg digitaliserer bøker og annet materiale i samlingen. Dette er bilder fra arbeidet med generalkatalogen på Humanisten, hvor jeg oppdaget at det finns mange små papirbiter som har løsnet fra det skjøre materialet. Jeg har en eske hvor jeg undervegs samler på meg alt dette materialet som til slutt skal bli en collage