JURYENS PRIS - NORDNORSKEN 2016

Juryens pris går i år til Ina Marie Winther Åshaug for hennes verk "Yttersida"

Verket er en tegneserie bestående av 24 blyanttegninger, som på Nordnorsken vil bli presentert montert på vegg. Juryen ble umiddelbart begeistret for dette arbeidet, og begeistringen bare vokste jo mer vi studerte arbeidet. Lite i format, men sterkt i uttrykk, formidler Ina Marie et fengende narrativ. Betrakteren blir med på en intim reise. Intim i den forstand at betrakteren må gå helt inn på arbeidet, og at tegningene lar deg komme tett på fortellerens intimsfære. Uttrykket er enkelt, stillferdig, men flott detaljert. Ina Marie Winther Åshaug formidler med en strek som åpner for mange lag av tolkninger.Abstrakte elementer blandes med detaljer som ikke engang fotografiet greier å fange. Tegningene som enkeltverk greier å formidle en poesi, men sett i sammen- heng, skapes det en hel verden, Inas verden. Juryen tolket arbeidene som en fortelling om hvordan det kan oppleves at ens eget nærmiljø er i forandring . "Yttersida" kan si noe om hvordan klimaforandringene kan forandre hverdagen, både i det små og i det voldsomme. Inas verden på Yttersida er i ferd med å drukne. Kunstverket skaper en nysgjerrighet og en spenning som man får lyst til å følge videre.