Kjære kolleger er en mail-korrespondanse mellom meg og 10 av mine kolleger, der jeg spør om råd for å komme meg gjennom en kunstkrise i 2012. 

Arbeidet skal bli en del av Selvhjelpsbiblioteket i Bergen 2019