Jeg har derfor lang erfaring med hantering og fotografering/digitalisering av museumsföremål, arkivmaterial, studiobelysning, registrering i databasene Carlotta, Primula. Behersker ulike typer av scannere og digitaliseringsrobot. Jeg har også erfaring med 3D- programmet Scetchfab og vant til å arbeide med EAN-scanner direkte i foto-situasjonen. Dette er et kraftfullt verktøy som gir en effektiv arbeidsflyt. Redigeringsprogrammene jeg arbeider i er Adobe photoshop og premiere, Bridge og Image Magick.


Har utover selve arbeidet med samlingen jobbet nære kommunikasjonsavdelingen der jeg har dokumentert utstillinger, programaktiviteter, pressebilder, bildebestillinger, klargjort material til print og web/sosiale medier.

Kan også nevne at jeg erfaring med praktikanter, holdt workshop i diverse foto og kunst-teknikker, har medvirket i mange utstillingsgrupper og har opparbeidet med et stort nettverk innom museum og kunstfeltet i Norge og Sverige. Jeg anser også at mine erfaringer fra å produsere/montere/bygge utstillinger også som utøvende billedkunstner kommer til nytte i en eventuell tjeneste på museet. Har også kunnskap om og er vant til å følge lover og regler i henhold til opphavsrett og personvern

Enter your text here...